Pysyvän suoramarkkinoinnin rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Sompio-lehti / Lapin Lehtikustannus Oy

Rekisterin nimi
Pysyvän suoramarkkinoinnin rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palveluiden tuottamiseen ja palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle sekä laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille.
Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi
Henkilön nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköposti
Verkkosivujen osoite
Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään yritysten virallisilta kotisivuilta ja lehtimainoksista, sekä suoraan asiakkaalta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto Eu:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään Sompion suojatussa tietoverkossa, joka on palomuurein eristetty julkisesta verkosta.

Kauppasopimusta koskeva erimielisyys

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi: www.kuluttajariita.fi.