Paikallisuutiset

Kevitsa haluaa korottaa sivukivialuetta

Kunta edellyttää vakuuksia jälkimaisemointiin

Kevitsa hakee lupaa sivukivialueensa korottamiseen. Sodankylän kunta edellyttää, että kaivoksen sivukivialueen maisemointi- ja jälkihoitosuunnitelmassa sekä näihin liittyvissä luvissa huomioidaan riittävä vakuus alueen jälkimaisemointiin. Kaivosyhtiö arvioi peittorakenteiden kustannuksiksi 57 miljoonaa euroa.

Sivukivialueen korotus voi lisätä sivukivialueiden näkymistä länteen Petkulan sekä Vaju­sen suuntaan. Korotuksen jälkeen sivukivialue olisi korkeudeltaan samaa tasoa läheisten Kevitsa- ja Satovaarojen kanssa.

Kunta on esittänyt mielipiteensä lausuntopyynnö

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä