Paikallisuutiset

Tavoitteena on tuottaa ohjeita ja suosituksia, joissa hankkeessa mukana olevien lajien elinympäristövaatimuksista voidaan ottaa entistä paremmin huomioon sijoitettaessa tuulivoimaloita.

Luonnonvarakeskus tutkii eläinten esiintymistä tuulivoima-alueiden ympäristöissä – tuulivoiman vaikutukset voivat olla hyviä tai huonoja

Hankkeessa selvitetään tuulivoiman vaikutuksia suteen, metsäpeuraan ja maakotkaan. Uutta on myös tuulivoiman vaikutusten selvittäminen porojen laiduntamiseen ja liikkumiseen sekä poronhoitotöihin tuulipuistojen ympäristössä.

Kotkaa lukuun ottamatta aiempia tutkimuksia tuulivoiman vaikutuksista näihin lajeihin ei ole tehty Suomessa.

Tuulivoimaloiden rakentamisella ja tuulivoimatuotannolla voi olla sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia luonnonvaraisiin eläinlajeihin. Tuulivoimala-alueet voivat vähentää joidenkin

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä