Ihmiset

Perinnebiotoopit ovat katoavaa luontotyyppiä

Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden muokkaamia ketoja, niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia, joilta on saatu talvirehua eläimille. Myös vanhojen rakennusten ympäröimät pihapiirit eli pihakentät ovat arvokkaita.

Vanhat niityt ja matalakasvustoiset pihakentät ovat vähentyneet huimasti maatalouden tehostuttua ja peltoviljelyn yleistyttyä.

– Perinteiset laidunalueet ja niittyalueet muutettiin joko pelloiksi tai ne jäivät käyttämättömiksi, kertoo Avoimet Miljööt- hankkeen projektipäällikkö Annika Kostamo .

Kun ni

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä