Kulttuuri

Kino Laikan salin lavan edessä ensi-iltaelokuvan ”Kupla” esittelijät: vasemmalta päänäyttelijä Minna Haapkylä, koira Kairon, elokuvaohjaaja Aleksi Salmenperä ja haastattelija elokuvaohjaaja Heikki Kujanpää. Kuvaaja Mikko Lyytikäinen.

Elokuvajuhlien toiminnanjohtaja vastaa ihmettelijöille:

Karkkilassa suunniteltiin kesän 2023 elokuvajuhlia: ”Yhdistämme tilaisuudet tapaamisiin, joiden kustannukset saadaan katettua olemassa olevalla tapahtumarahoituksella”

Sompio-lehti selvitti Sodankylän Elokuvajuhlien Sodankylä kylässä Karkkilassa -tapahtumaan liittyviä asioita ja rahankäyttöä. Tapahtuma järjestettiin marraskuun alussa elokuvateatteri Kino Laikassa. Helsingistä järjestettiin ilmainen kuljetus tapahtumaan.

Kino Laika on elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen ja kirjailija Mika Lätin omistama elokuvateatteri ja baari Karkkilassa. Aki Kaurismäki on Elokuvajuhlien taiteellisen toimikunnan jäsen.

Tapahtuma oli osa Sodankylän elokuvajuhlien tämän vuotista virallista esitystoimintaa. Tapahtuma sisälsi kuusi elokuvaesitystä, joista osassa oli tekijävieraat paikalla.

Elokuvajuhlien toiminnanjohtaja Ari Lehtolan mukaan Sodankylä kylässä Karkkilassa-tapahtuma on perinne. Kuva: Axa Sorjanen /MSF, 2022.

Miksi tapahtuma oli Karkkilassa?

Ihmetystä on herättänyt se, miksi tapahtuma järjestettiin Karkkilassa ja miksi Elokuvafestivaali ry:n hallituksen kokous järjestettiin tapahtuman yhteydessä lähikokouksena niin, että kokouksesta aiheutui matka- ja yöpymiskustannuksia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Elokuvajuhlien toiminnanjohtaja Ari Lehtolan mukaan Sodankylä kylässä Karkkilassa- tapahtuma on perinne. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Karkkilan kaupungin, elokuvateatterin Kino Laikan ja Sodankylän elokuvafestivaali ry:n kanssa, jotka yhdessä lipunmyyntitulojen kanssa kattoivat tapahtuman kulut.

Karkkilan kaupunki vastasi paikallisen elokuvateatteriin liittyvistä kustannuksista sekä kuljetuksista yhdessä Kino Laikan kanssa.

Elokuvajuhlien varaus koko tapahtumalle oli 3500 euroa. Karkkilan tapahtuman kulut sisältyvät Sodankylän elokuvajuhlille jo myönnettyyn EU-avustukseen, joka edellyttää virallisen toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet, joihin tämäkin tilaisuus sisältyy.

Osa virallista toimintasuunnitelmaa

Ari Lehtolan mukaan Karkkilan tapahtuman yhteydessä järjestettiin Sodankylän elokuvajuhlien organisaation, kymmenien vastuuhenkilöiden ja sidosryhmien tapaamisia. Samalla suunniteltiin ja valmisteltiin yhteisesti vuoden 2023 elokuvajuhlia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suuri osa elokuvajuhlien vastuuhenkilöistä ovat kotoisin Etelä-Suomesta.

– Sodankylä kylässä Karkkilassa -tapahtuma on osa virallista toimintasuunnitelmaa. Sodankylän elokuvajuhlien vastuuhenkilöiden palaute- ja suunnittelutapaamiset järjestetään aina syyskaudella Karkkilan tapahtuman yhteydessä. Sodankylän elokuvajuhlien hallitus tutustui Karkkilassa muun muassa elokuvajuhlien organisaation vastuu- ja muihin avainhenkilöihin, Lehtola kertoo.

Hänen mukaansa tilaisuuden merkittävyyttä korosti useiden suomalaisen elokuva-alan keskeisten tekijöiden ja vaikuttajien toimiminen Karkkilassa.

– Tässä yhteydessä neuvoteltiin myös Karkkilan kaupungin johdon kanssa tulevaisuuden yhteistyöstä. Hallituksen keskuudesta valitulla työryhmällä oli sovittuja kehityskeskusteluja vakituisen henkilökunnan kanssa ja samalla järjestettiin hallituksen kokous, toiminnanjohtaja selventää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hänen mukaansa Sodankylän elokuvajuhlat yhdistää ja hyödyntää tilaisuudet hallituksen, henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden välisiin tapaamisiin, joiden kustannukset saadaan katettua valmiiksi olemassa olevalla tapahtumarahoituksella.

Suurin osa on etäkokouksia

Sodankylän elokuvajuhlien hallitukseen kuuluu kahdeksan henkilöä ja se kokoontuu 7-10 kertaa vuodessa. Sodankylästä kokoukseen osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Riikka Karppinen , hallituksen varapuheenjohtaja Jari Haavisto , joka ei edusta hallituksessa Sodankylän kuntaa, vaan on hallitukseen kutsuttu asiantuntijajäsen ja Ali Arsalo . Hallituksessa Sodankylän kuntaa edustava Teuvo Tapaninen oli estynyt osallistumaan kokoukseen.

– Suurin osa hallituksen kokouksista on etäkokouksia. Hallituksen lähikokouksia pidetään yleensä 2-3 vuodessa, joista yksi elokuvajuhlien yhteydessä. Hallituksen kokoukset katetaan lähinnä kokous- ja neuvottelukuluista sekä matkakuluista, Ari Lehtola kertoo.

Sodankylän elokuvajuhlat vastasi Karkkilan tapahtuman osalta organisaation kolmen vakituisen henkilön kuluista, hallituksen jäsenten kuluista ja elokuvaoikeuksista. Nämä kulut olivat noin viidesosa tapahtuman kokonaiskustannuksista.

– Sodankylästä saakka maksettiin tähän kokoukseen kahden jäsenen matka. Muilta osin matkat katettiin siltä osin, kun he tulivat kohdepaikkakunniltaan Karkkilaan. Pääkaupunkiseudulta tultiin Karkkilan kaupungin kustantamalla bussilla tai omilla kyydeillä. Majoitus järjestettiin kaikille yö yli jääneille kuudelle hallituksen jäsenelle, Ari Lehtola kertoo.

Sodankylän elokuvafestivaali ry:n varaus kokous- ja neuvottelukuluille on noin puoli prosenttia elokuvajuhlien vuosibudjetista.

Sodankylän elokuvajuhlat 2022

Noin 30.000 kävijää

Budjetti noin 900.000 euroa, liikevaihdon lisäys talousalueella noin 3 miljoonaa euroa

Kunnan tapahtuma-avustus 140.000 euroa, mikä on 15,55 % rahoituksesta

Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Anni Miettunen:

Avustuspäätös koko valtuustokauden ajalle turvaa jatkuvuutta

Elokuvajuhlille maksettavasta kunnan avustuksesta vastaa sivistystoimi. Kunta haluaa turvata elokuvajuhlien jatkuvuutta, joten linjaus vuosittaisesta avustuksen määrästä on tehty koko valtuustokauden ajaksi eli vuosille 2021-2025.

– Elokuvajuhlilla on monipuolinen merkitys kunnan imagolle ja elinvoimalle. Valtuusto-ohjelman mukaan kunta edistää toiminnallaan elokuvajuhlien toimintaedellytyksiä, jatkuvuutta ja laajentumista ympärivuotiseksi. Suunnitteilla on muun muassa virtuaalimuseo, näkyvyys taajamassa ympäri vuoden ym. keinot pitää esillä elokuvajuhlia, toteaa Sodankylän kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Anni Miettunen .

Sodankylän kunta sitoutuu tukemaan elokuvajuhlia samalla summalla kuin aiempina vuosina: 140.000 eurolla vuodessa.

Kunnanhallitus on päättänyt marraskuussa, että Sodankylän kunnan avustustoimintaa kehitetään kokonaisuudessaan ja muun muassa avustuksien neuvottelumenettelystä luovutaan, koska se on koettu epätarkoituksenmukaisesti ja liian aikaa vieväksi hakijoiden ja kunnan edustajien puolelta.

Sodankylän kunnan eri toimialojen avustusperiaatteet ja menettelytavat yhtenäistetään.

– Koonti on tarpeellista, jotta avustusten hakeminen olisi hakijoille selkeämpää ja yhtenäisempää sekä avointa ja tasapuolista eri hakijaryhmiä kohtaan. Tämä lisäisi avustusten tuomaa hyötyä eri osapuolille, sujuvoittaisi avustusten hallintaa ja raportointia kokonaisuutena sekä vahvistaisi panos-tuotos-vaikutus–ajattelun toteutumista ja seurantaa, kunnanhallitus toteaa.

Avustuksen käyttötarkoitus on Sodankylässä elokuvajuhlien toteuttaminen. Elokuvajuhlien tilinpäätös on osa konsernitilinpäätöstä.

– Kunta on edustajiensa kautta kehittämässä elokuvajuhlista entistä vetovoimaisemman yhdessä paikallisten yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa, hyvinvointi- ja sivistysjohtaja sanoo.

TARJA KARJALAINEN

KOMMENTTI: Voihan pyhä ampiaispesä

Olemme kaikki aivan mielettömän ylpeitä elokuvajuhlistamme. Joka viikko ennen juhannusta juuri meidän yöttömään yöhön vaeltaa läheltä ja kaukaa elokuvan ystäviä katsojista tekijöihin. Kaikki keskittyy olennaiseen eli elokuviin.

Miksi Sodankylän elokuvajuhlien on yhtäkkiä tärkeää olla Karkkilassa? Millä rahalla reissu tehtiin? Vastauksen pyytäminen näihin kysymyksiin tuntui kuin olisi sohaissut jonkinlaista pyhää ampiaispesää.

Meiltä tivattiin, mistä idea tuli ja kuka teki kysymykset.

Kolmatta kuukautta Sompiossa viettäneenä olen ilahtunut siitä miten läheinen lukijasuhde lehdellä on. On hienoa, että meitä lähestytään ja ihmisillä on olo, että kanssamme voi jakaa asioita.

Miten uutisia hankitaan ja millä säännöillä? Voin tulla näistä mielelläni kertomaan. Sitä ennen suosittelen tutustumaan Journalistin ohjeisiin. Toimimme näiden eettisten ohjeiden mukaan.

Yksi tärkeimmistä on, että journalistinen valta on aina toimituksella. Sitä ei luovuteta toimituksen ulkopuolelle.

Lähdesuoja tarkoittaa sitä, että toimituksella on oikeus pitää tietolähteensä salassa jopa poliisitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Kyllä, juttuvinkin antajalla voi olla oma motiivinsa. Sen arvioiminen on toimituksen ammattitaitoa.

Mitä jutusta jäi itselleni mieleen? Se, että toivottavasti kunnan elokuvajuhlaorganisaatioon asettamat edustajat todella valvovat kunnan etua.

Elina Melamies

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä